• Opatrywanie oparzeń

Oparzenia

Oparzeniem nazywamy uszkodzenie skóry lub głębiej położonych tkanek lub narządów, spowodowane działaniem ciepła, substancji chemicznych żrących, prądu elektrycznego, promieniowania. 

Stopnie oparzeń

Występują następujące stopnie oparzeń:

  • I stopnia - obejmuje naskórek; objawy to zaczerwieniona skóra oraz ból, mocne swędzenie po 2-3 dniach; po oparzeniu tym nie pozostają blizny.
  • II stopnia - obejmuje naskórek i część skóry właściwej; występują pęcherze z surowiczym płynem; ból bywa znaczny; do oparzenia tego stopnia dochodzi np. wrzątkiem, gorącym olejem, gorącą parą wodną; oparzenie goi się od 10 do 21 dni; po oparzeniu tym mogą pozostać blizny, ale nie zawsze.
  • III stopnia - obejmuje pełną grubość skóry; tworzą się białoszare lub żółte strupy; pacjent nie odczuwa bólu ze względu na uszkodzenie zakończeń nerwowych; oparzenia powstają poprzez działanie otwartego ognia, wrzątku, gorącego oleju, itd.; mogą wymagać leczenia operacyjnego przeszczepami skóry.