• Zwroty i reklamacje

ZWROTY:
1.Wypełnij formularz zwrotu, który został wysłany na maila wraz z potwierdzeniem zamówienia lub skorystaj z poniższego wzoru.
2.Uzupełniony formularz prześlij na kontakt@sprzetdlamedyka.pl lub pocztą na adres: ARBOR BHP Sp. z o. o. ul. Hrubieszowska 78a, 41-260 Sławków z dopiskiem "Odstąpienie od umowy".
2.Odeślij zwracany towar wraz z formularzem zwrotu na adres: ARBOR BHP Sp. z o. o. ul. Hrubieszowska 78a, 41-260 Sławków. Nie przyjmujemy przesyłek wysłanych do nas za pobraniem. Koszt odesłania zwracanego towaru ponosi Kupujący. Po przyjęciu przesyłki otrzymasz od nas e-mail z informacją o rozpatrzeniu zwrotu. Prosimy o staranne zapakowanie towaru. Towar nie może nosić śladów użytkowania.
3.Zwrot środków zostanie dokonany w ciągu 14 dni od daty przyjęcia produktu w magazynie. Zwrot pieniędzy realizowany jest przelewem bankowym na numer konta, z którego dokonano płatności. W przypadku płatności przy odbiorze Klient powinien wskazać właściwy numer konta w formularzu zwrotu. 

REKLAMACJE:
1.Wypełnij formularz reklamacji (wzór poniżej).
Uzupełniony formularz prześlij na kontakt@sprzetdlamedyka.pl lub pocztą na adres: ARBOR BHP Sp. z o. o. ul. Hrubieszowska 78a, 41-260 Sławków z dopiskiem "Reklamacja".
2.Odeślij towar wraz z dokumentem reklamacyjnym na adres: ARBOR BHP Sp. z o. o. ul. Hrubieszowska 78a, 41-260 Sławków. Nie przyjmujemy przesyłek wysłanych do nas za pobraniem. Koszt odesłania reklamowanego towaru ponosi Kupujący (po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji koszt ten zostaje zwrócony). Prosimy o staranne zapakowanie towaru.
3.Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji zwrot środków zostanie dokonany w ciągu 14 dni od daty przyjęcia produktu w magazynie. Zwrot pieniędzy realizowany jest przelewem bankowym na numer konta, z którego dokonano płatności. W przypadku płatności przy odbiorze Klient powinien wskazać właściwy numer konta w formularzu reklamacyjnym. 


WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
odstapienie(2).jpgWZÓR FORMULARZA REKLAMACJI
reklamacja.png

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Kupujący uprzywilejowany ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem § 8 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
  1. w którym Kupujący uprzywilejowany wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego uprzywilejowanego weszła w posiadanie tego towaru;
  2. w którym Kupujący uprzywilejowany wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego uprzywilejowanego, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno;
  3. zawarcia umowy - w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych.
 3. Aby Kupujący uprzywilejowany mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).
 4. Kupujący uprzywilejowany może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego powyżej, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Kupujący uprzywilejowany wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 1.  

REKLAMACJE

 1. W przypadku wystąpienia wady towaru Konsument ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
 2. Korzystając z rękojmi Konsument może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:
  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
  2. przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
  3. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,
  4. żądać usunięcia wady.
 3. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu.
 4. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie wadliwego towaru do Sprzedawcy, Konsument jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru na koszt Sprzedawcy, na adres ul. Hrubieszowska 78A, 41-260 Sławków.
 5. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.
 6. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.
 7. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.