• Regulamin fanpage na Facebook

Polityka prywatności fanpage Facebook 

Przeznaczona dla użytkowników Facebooka, przede wszystkim dla fanów fanpage’a SprzetdlaMedyka.pl w celu przekazania informacji na temat gromadzenia danych osobowych, powodach ich przetwarzania oraz prawach, które posiadają użytkownicy.

 

 • 1 Administrator danych osobowych

 

 CENTRUM USŁUGOWO DORADCZE ARBOR BHP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą pod adresem ul. Wikle 20, 41-260 Sławków, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod nr KRS 0001085492, NIP 6252492276, nr REGON 52769258200000, kapitał zakładowy 50000,00 zł.

 

Jeśli chcesz skontaktować się z nami w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, napisz do nas na adres e-mail: kontakt@sprzetdlamedyka.pl lub telefonicznie 515-552-592

 

 • 2 Wyjaśnienie użytych pojęć

 

Fanpage Sprzetdlamedyka.pl – fanpage sklepu www.sprzetdlamedyka.pl należącego do firmy CENTRUM USŁUGOWO DORADCZE ARBOR BHP SP. Z O. O. na portalu Facebook,

Polityka – niniejszy dokument

RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

 • 3 Zabezpieczenie danych osobowych

 

Wszystkie zbierane przez nas dane osobowe na Fanpage Sprzetdlamedyka.pl przetwarzamy jako Administrator danych osobowych zgodnie z RODO. Należy zaznaczyć, że administratorem Twoich danych jest także Facebook Ireland Ltd. Na podstawie zawartej z nim umowy, która uprawnia Cię do korzystania z Facebook. Bliższe informacje o tym, jak Facebook Ireland Ltd. Znajdziesz https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation

Stosujemy wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne mające na celu zapobieganie pozyskiwania i modyfikowania przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, czyli w ramach Fanpage Sprzetdlamedyka.pl. Facebook również stosuje swoje zabezpieczenia. W celu uzyskania bliższych informacji na ten temat powinieneś skontaktuj się z Facebook.

 • 4 Twoje prawa dotyczące danych osobowych

 

 • 4 Przysługuje Ci prawo żądania:

 

 • dostępu do Twoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii Twoich danych (art. 15 RODO lub - jeśli ma to zastosowanie - art. 13 ust. 1 lit. f RODO),
 • ich sprostowania (art. 16 RODO),
 • usunięcia (art. 17 RODO),
 • ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),
 • przeniesienia danych do innego administratora (art. 20 RODO).

A także prawo:

 • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:
 1. z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na realizowanych przez nas prawnie uzasadnionych interesach) (art. 21 ust. 1 RODO);
 2. jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim (art. 21 ust. 2 RODO).
 3. Jeżeli chcesz skorzystać ze swoich praw wobec FACEBOOK, to więcej informacji znajdziesz https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw. Sprzeciw w odniesieniu do wykorzystywania przez nas plików cookies (o których przeczytasz poniżej) możesz wyrazić zwłaszcza za pomocą odpowiednich ustawień przeglądarki.

 

 • Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.www.uodo.gov.pl

 

 • 5 Anonimowość

 

Nie ma możliwości korzystania z Fanpage w sposób anonimowy.

 

 • 6 Miejsce opublikowania niniejszej polityki prywatności.

 

Polityka znajduje się na naszej stronie https://sprzetdlamedyka.pl/news/n/258/Regulamin-fanpage-na-Facebook oraz podany jest do niej odnośnik na Fanpage Sprzetdlamedyka.pl.

 

 • 7 Korzystanie z Fanpage

 

Jeżeli korzystasz z naszego Fanpage, zwróć uwagę na następujące sprawy:

 

W jakim celu przetwarzamy dane osobowe?

 

 • udzielanie odpowiedzi na prywatne wiadomości do nas skierowane;
 • prowadzenie dyskusji w ramach komentarzy pod postami;
 • udostępnianie naszych postów;
 • informowaniu o naszych usługach oraz naszej firmie w postach na fanpage, w tym postów sponsorowanych, które są wyświetlane szerszemu gronu użytkowników Facebooka,
 • badaniom statystycznym polegającym na prezentowaniu nam przez Facebook Ireland Ltd. danych o wyświetlaniu naszych postów, ich zasięgach, liczbie interakcji, danych demograficznych naszych obserwujących; dane prezentowane nam przez Facebook Ireland Ltd. są danymi statystycznymi

 

Czy podanie danych jest konieczne?

 

Jest dobrowolne. Z uwagi na stosowane przez Facebook zasady będziemy widzieli Twoje imię, nazwisko oraz zdjęcie, jeśli do nas napiszesz lub skomentujesz nasz post.

 

Poprzez funkcjonowanie naszego fanpage’a zbieramy i przetwarzany następujące rodzaje danych osobowych:

 

 • identyfikator Facebooka (najczęściej jest to imię i nazwisko, nie jest przez nas weryfikowany w celu potwierdzenia prawdziwości danych);

 

 • zdjęcie profilowe;

 

 • inne zdjęcia (mogące przedstawiać wizerunek) wynikające z relacji fanpage- użytkownik. Umieszczanie zdjęć pod naszymi postami jest dobrowolne.

 

 • treść komentarzy oraz treść rozmowy prowadzonej przez aplikację Messenger (dzięki niemu możemy dowiedzieć się o Państwa adresie e-mail, numerze telefonu oraz opisu, który Państwo zawarliście w związku z okolicznościami naszej korespondencji).

 

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

 

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes, którym jest odpowiedź na wiadomości i komentarze, publikowanie postów, informowanie o naszych usługach i o naszej firmie, analiza danych statystycznych związanych z Fanpage.

 

Komu przekazujemy dane?

 

Facebook Ireland Ltd.

 

Jak długo będziemy przetwarzać dane?

 

Przez czas:

 

 • potrzebny na rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy oraz przedawnienia roszczeń

 

 • obserwowania Fanpage’a.