• Defibrylatory szkoleniowe

Szkoleniowe defibrylatory AED

Defibrylator szkoleniowy AED to nowoczesne urządzenie, zawierające specjalny program, który przeprowadza osobę uczącą się udzielać pierwszej pomocy przez cały proces jego użycia.

Różnica pomiędzy defibrylatorem szkoleniowym, a "prawdziwym" AED

Defibrylator szkoleniowy nie generuje impulsu elektrycznego. Wygląd zewnętrzny jednego i drugiego jest bardzo zbliżony, a w niektórych modelach wręcz taki sam.

Co oferują szkoleniowe AED?

Defibrylatory szkoleniowe zaprogramowane mają różne scenariusze szkoleniowe pozwalające na przećwiczenie różnych sytuacji, np. prawidłowej akcji serca, migotania komórek, zatrzymania krążenia w wyniku asystolii, przywrócenia akcji serca, częstoskurczu komorowego bez tętna.  

Rodzaje oraz ilość scenariuszy zależą od wybranego modelu.

Podczas szkolenia możliwa jest zmiana scenariusza, jak również zatrzymanie w trakcie działania w celu dodatkowych wyjaśnień instruktora. 

Niektóre defibrylatory szkoleniowe są zasilane zwykłymi bateriami AA, a inne akumulatorami.

Dla kogo przeznaczone są defibrylatory szkoleniowe?

Są one przeznaczone firmom szkoleniowym prowadzącym szkolenia z pierwszej pomocy. Często zainteresowane tymi produktami są również fundacje, stowarzyszenia, osoby zarządzające obiektami, w których umieszczone są defibrylatory AED.